כללים ונהלים להגשת בקשת תמיכה

הקרן תומכת ביצירה המוסיקאלית האמנותית הישראלית לרבות: כתיבת יצירות חדשות, ביצוע ותיעוד של מוסיקה אמנותית ישראלית.

לקרן וועדה מקצועית מייעצת בתחום המוסיקה.

הוועדה מתכנסת לפחות פעם בשנה ובוחנת את הבקשות שהגיעו עד למועד כינוסה.

רשאים להגיש בקשות לתמיכה מבצעים / גופי ביצוע המתחייבים לביצוע הפרוייקט.
בקשה לתמיכה בכתיבת יצירה חדשה תיעשה על ידי המזמין אשר מתחייב לביצוע.


החלטות הוועדה המקצועית המייעצת מובאות לאישור דירקטוריון הקרן.

מסלול תמיכה זה מיועד אך ורק לאמנים תושבי העיר תל אביב - יפו שיצירותיהם תמצאנה ראויות לתמיכה או ליצירות שיש להן זיקה לעיר תל אביב - יפו ואשר תמצאנה ראויות לתמיכה.
יובהר כי אמנים שפועלים או יוצרים בעיר תל אביב-יפו יכולים להיכלל במסלול התמיכה.


אמן/יוצר יוכל להגיש בקשה לקבלת תמיכה מהקרן ליצירה ויקבל את תמיכת הקרן, על פי שיקול דעת והמלצת הוועדה המקצועית המייעצת הנוגעת בדבר, אם עמד באחת מאמות המידה הבאות:
  •  מידת תרומתה של היצירה או היוצר למיצוב תל אביב- יפו כבירת התרבות של ישראל
  •  מידת תרומתה של היצירה או היוצר לפעילות גופי התרבות השוכנים בעיר
  •  מידת תרומתה של היצירה או היוצר לחיי הקהילה והחברה בעיר
  •  מידת תרומתה של היצירה למוניטין התרבותי- אמנותי של תל אביב-יפו בארץ ובעולם
  •  מידת השתלבותה של היצירה בפרוייקט אמנותי תל אביבי
  •  עובדת היות היוצר תושב העיר תל אביב יפו ובלבד שיצירתו תימצא ראויה לתמיכה
לתשומת לב מגישי בקשות התמיכה, להלן מספר דגשים מרכזיים בנוגע להגשת בקשות התמיכה:

מסלול התמיכה מיועד ליוצרים תושבי העיר תל אביב- יפו בלבד, או ליצירות שיש להן זיקה לעיר תל אביב- יפו בהתאם לכללים, לנהלים ולהגשת בקשת תמיכה.

בקשות ניתן להגיש בהגשה מקוונת בלבד.

1. לא ניתן להגיש יותר מבקשת תמיכה אחת בכל תחום על ידי אותו מגיש
2. אתר הגשת בקשות התמיכה תומך בדפדפנים הבאים: Google Chrome, Firefox, IE9+, Safari
3. ניתן להגיש מסמכים בקבצים בפורמט PDF בלבד. קבצים שגודלם מעל 10MB לא יתקבלו. ניתן להשתמש באתר החינמי להמרת קבצים לפורמט PDF. לאתר לחצו כאן.
4. בסיום הליך הגשת הבקשה חובה לוודא קבלת מספר הגשה ודוא"ל המאשר את הגשתה.
5. מגישי בקשות התמיכה יקבלו תשובה על בקשתם לתיבת הדוא"ל אותה פירטו בטופס ההגשה

הקרן שומרת לעצמה את הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף.